Ett lagerbolag är ett aktiebolag som bildas av speciella ombud, med avsikten att omgående avyttras. Syftet med ett lagerbolag är ofta att tillhandahålla ett registrerat aktiebolag som en intressent kan förvärva för att snabbt och enkelt kunna starta upp sitt företag. Vi tillhandahåller lagerbolag.