Arv & testamente

Bouppteckning, arv & testamente

Att någon dör innebär inte bara stor sorg för anhöriga utan också en rad praktiska frågor som måste lösas.

Efter ett dödsfall ska det upprättas en bouppteckning, med andra ord en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder. Därefter ska eventuella tillgångar fördelas mellan dem som har rätt till arv. Vem som ska ärva den avlidne styrs i första hand av bestämmelser i lag men kan också regleras genom testamente. Oenigheter kan uppstå kring vem som har rätt att ärva och hur mycket varje person ska ärva.

Vi kan på olika vis hjälpa er med frågor som rör arv och testamente. Vi kan upprätta bouppteckning, hjälpa dig som ombud att få del av det arv du har rätt till eller hjälpa dig att skriva ett testamente för att själv bestämma vem som ska ärva dig och hur din egendom ska fördelas. Genom ett anlita professionell hjälp med ditt testamente kan du många gånger förhindra att konflikter uppstår mellan dina anhöriga efter ditt dödsfall.

Kontakta oss

Oss kan du kontakta om bouppteckning, arv & testamente:

Alexandra Alquist
Alexander Gyllensten
Henrik Johnsson
David Reidhav

Boutredningsman/skiftesman

Om ni inte kan enas om hur arvet skall fördelas eller om boet är komplicerat och svårutrett behöver ni kontakta tingsrätten och ansöka om en boutredningsman som hjälper er att reda ut vilka tillgångar den avlidne hade vid tiden för dödsfallet och hur arvet ska fördelas (eller en skiftesman om utredningsbehovet inte är lika stort). Boutredningsmannen försöker få till stånd en samförståndslösning mellan dödsbodelägarna och, om det inte går, tar han beslut om hur arvet skall fördelas.

Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman eller skiftesman men också som ombud för enskilda parter i samband med arvskifte.

Kontakta oss

Oss kan du kontakta om boutredningsman/skiftesman:

Alexander Gyllensten
Henrik Johnsson