Tvångsvård

LVU, LVM och LPT är olika typer av tvångsvård. I samtliga situationer kan samma vård ges på frivillig väg, bestämmelserna om tvångsvård aktualiseras därför bara när personen som anses behöva vård inte samtycker.

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i ärenden som gäller LVU, LVM och LPT. Om du har rätt till ett offentligt biträde har du också rätt att önska ett en specifik jurist eller advokat som du känner särskilt förtroende för ska utses som ditt biträde.

Kontakta oss

Oss kan du kontakta om tvångsvård:

Henrik Johnsson
Alexander Gyllensten
Alexandra Alquist
Ingrid Olsson
David Reidhav

LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Om någon lider av psykisk ohälsa och inte vill ta emot vård kan en läkare under vissa förutsättningar besluta om tvångsvård i enlighet med en lag som kallas LPT. Vården kan ges på sluten avdelning eller i öppen form och till exempel innebära att patienten måste ta viss medicin. Om patienten begär det, eller läkaren vill att vården ska bli mer långvarig eller förändras, prövas förutsättningarna för vård av förvaltningsrätten. Patienten har då rätt till ett offentligt biträde.

LVU – Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Om socialnämnden anser att ett barn utsätts för fara på grund av brister i föräldrarnas omsorg eller deras eget beteende kan de besluta att omedelbart omhänderta barnet och ansöka om vård enligt en lag som kallas LVU. Det vanligaste är att barnet placeras i ett familjehem eller på ett hem för vård och boende (HVB). Om det finns förutsättningar för vård prövas av förvaltningsrätten. Under den processen har såväl föräldrar som barn rätt till ett offentligt biträde.

LVM

På liknande vis kan socialnämnden ansöka om vård för missbrukare enligt en lag som kallas LVM. Vanligtvis handlar det om vård på behandlingshem. En ansökan prövas av förvaltningsrätten och den ansökan berör har rätt till ett offentligt biträde.