Offentlig upphandling

Såväl leverantörer som upphandlare kan ha behov av råd och stöd i samband med upphandlingsprocesser enligt lagen om offentlig upphandling. Rättsområdet är dynamiskt och förändras såväl genom lagstiftning som genom domstolars och myndigheters praxis inom Sverige och övriga EU. Våra jurister har omfattande erfarenhet av upphandlingsprocesser såväl utifrån anbudsgivarens som utifrån upphandlarens perspektiv. Vi biträder regelbundet klienter i samband med överprövning av redan genomförda upphandlingar. Vi biträder därtill även upphandlande myndigheter i samband med upprättande av förfrågningsunderlag eller under andra delar av upphandlingsförfarandet.

Kontakta oss

Oss kan du kontakta om offentlig upphandling:

Alexander Gyllensten
David Reidhav