Skilsmässa & separation

Bodelning/bodelningsförrättare

När ett äktenskap upphör ska det alltid ske en bodelning, sambo har rätt till det om någon av parterna begär det inom ett år från det att förhållandet upphörde. Med bodelning menas en fördelning av tillgångarna. Konflikter kan uppstå kring vilka tillgångar som ska ingå i bodelningen och hur fördelningen ska se ut.

Om ni inte kan komma överens kan ni vända er till tingsrätten och ansöka om en bodelningsförrättare som får i uppdrag att hjälpa er. Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare men också som ombud för enskilda parter i samband med bodelning.

Kontakta oss

Oss kan du kontakta om bodelning/bodelningsförrättare:

Alexander Gyllensten
Henrik Johnsson
David Reidhav

Vårdnad & umgänge

Om ni har barn och separerar är det inte självklart att ni har samma uppfattning om vad som blir bäst för barnet efter separationen. Att ha ett delat föräldraskap innebär många utmaningar och ibland uppstår det konflikter flera år efter själva separationen. Många gånger kan ni få hjälp av den del av socialtjänsten inom er kommun som kallas familjerätten. De kan hjälpa er att hitta en överenskommelse. Om ni inte kan enas behöver ni vända er till tingsrätten. Vi hjälper er som ombud genom processen i tingsrätten från början till slut.

Kontakta oss

Mig kan du kontakta om vårdnad & umgänge:

Ingrid Olsson