”Att agera och inte bara reagera ger oändliga möjligheter.”

David Reidhav,
Juris Doktor, biträdande jurist

046-18 21 94
0760-03 42 20
david@proforma.se

Henrik Johnsson
Alexander Gyllensten
Alexandra Alquist
Ingrid Olsson
David Reidhav