”Proforma är advokatbyrån som sätter klienten, saken och medarbetarna i fokus.”

Hur det gagnar dig? Läs här!

Henrik Johnsson
Alexander Gyllensten
Alexandra Alquist
Ingrid Olsson
David Reidhav

”Jag vill tro att mina klienter känner sig omhändertagna, att de sover bättre om natten.”

Henrik Johnsson,
advokat och delägare

En slagkraftig rubrik

Klienten först, och medarbetarna…

På Advokatfirman Proforma AB kan du förvänta dig en kompromisslös lojalitet och en vattentät tystnadsplikt. Med självständighet och integritet strävar vi efter att våra tjänster alltid håller högsta kvalitet och i allt vi gör präglas vårt värv i första hand av det som gagnar våra klienter. 

Men är det alltid så enkelt att klienten kommer först? Givetvis är det så, men på Proforma värnar vi också väldigt mycket om medarbetarnas välbefinnande. Vi lägger avsevärda resurser på våra medarbetares förkovran. Vi har högt i tak, premierar kreativa lösningar och försöker att dessutom ha kul på jobbet – allt för att våra medarbetare snabbt skall slipas till att bli de skarpaste knivarna i lådan. Du kan alltid räkna med att de personer som handlägger ditt ärende inte bara är så dedikerade som saken kräver utan samtidigt har den uthållighet, kraft och motivation som vi tycker att du är värd. Och eftersom de trivs kan du också räkna med trevliga människor med respekt, empati och integritet.

Hos oss har en advokat huvudansvar för ditt ärende, men alla på byrån är lagspelare och vi arbetar ofta tillsammans kring olika frågeställningar som uppstår. Genom att samarbeta drar vi nytta av vår samlade erfarenhet och kan genomgående erbjuda dig som klient en bred samlad kompetens.

Det är en hederssak för oss att kvalitetssäkra varje del av utförandet så att du kan känna dig helt trygg i att vi på bästa sätt bevakar dina intressen i alla faser av uppdragsförhållandet, från jävsprövningen och probleminventeringen, till det att vi tillser att din motpart också fullgör det som vederbörande har ålagts.

Som du kanske har förstått är vi alltså precis så tillgängliga och effektiva som krävs för att du ska kunna känna dig trygg.