I korta drag uppkommer ett arrende när en fastighetsägare upplåter nyttjanderätt avseende jord, med eller utan byggnation, till någon annan mot ersättning. I princip innebär denna nyttjanderätt en rätt för arrendatorn att aktivt använda en eller flera fastigheter alternativt en viss del av en fastighet. Upplåtelse av arrende förutsätter att avtal ingås mellan parterna och i vissa fall, till exempel avseende jordbruks-, bostads- eller anläggningsarrende, krävs att avtal ingås skriftligen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed