Lantmäteriet handlägger olika slags fastighetsbildningsärenden, exempelvis ombildning av fastigheter (fastighetsreglering) och nybildning av fastigheter (avstyckning, klyvning eller sammanläggning). Lantmäteriet handlägger också frågor om servitut, ledningsrätt och gemensamhetsanläggningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed